top of page

Digitala lösningar

för kontoret

Modernisera er möteslösning 

Poppy Tec's Video Meet Plattform fungerar för desktop, mötesrum eller på mobila enheter. Ett starkt verktyg för att nå ett lyckat möte varje gång.

  

Dela och spela upp videoklipp med fullständig 

ljud- och videoöverföring eller presentationer  utan att ladda upp innehållet.

 

Använd virtuella bakgrunder och förbättra miljön i samtalet. Gör anteckningar eller rita direkt på dokumentet och de andra deltagarna kan se förändringen. Chatta med alla deltagare under samtalet.

Framtidens 

virtuella

mötesrum

Med Poppy Tec's Video Meet Plattform går det att Kommunicera via länder, städer och kontor genom virtuella möten. Med hjälp  av en molnbaserad lösning kan alla delta i mötet, oavsett var de befinner sig.  

En komplett digital möteslösning för informations-,utbildnings- och kommersiella möten.  

Minska resekostnaderna och uppmuntra samarbetemellan avdelningar, grupper och kundmöten.

Fokus på enkelheten

Med Poppy Tec's Video Meet Room går det enkelt att genomföra lokala eller globala möten. 

 

Med en knapptryckning är mötet igång. Använd whiteboard funktionen med en vitbakgrund eller rita på en bild eller dokument.

 

Anslut dig till ett virtuellt möte med andra mötesdeltagare. Koppla in extern dator för att visa på skärmen. Dela skärmens innehåll till de andra som är deltar i mötet. 

 

Bra säkerhetsinställningar som säkerställer störningsfria möten.

Rumsbokning för arbetsplatsen 

Ett lyckat första intryck för era besökare och känna sig välkomna genom att visa vilket rum som är bokat för just deras möte. Information och design är förändringsbar för att kunna passa just era behov. 

Boka mötesrummet direkt på skärmen eller från en annan digital enhet. Alla på företag kan få tillgång till att boka mötesrummet och lägga in väsentlig information. 

mötesbokning_3.png
chill rum 3.png

Digital skyltning

Med Poppy Tec's Digital Signage Plattform går det att publicera bilder, video eller webbplatser. Använd för-producerade designmallar och redigeringsverktyg för att ändra budskap till det ni vill förmedla. 

Fungerar med vilken skärm som helst, allt du behöver är en nätverksanslutning och en dator.

En komplett Digital Signage lösning.

Hantera enkelt
innehållet

Hantera innehållet via Poppy Tec's Digital Signage Plattform och bestäm vilket innehåll som ska visas på vilken skärm. 

 

Planera vilket innehål som ska visas i följd och för specifika dagar.

sign reception.png

Pris

499 kr / månadsavgift per mötesrum. I priset ingår klienter för mötesrum, rumsbokning och Digital Signage samt administrativa verktyg för rums konfiguration. 

bottom of page