Industriell IIoT för övervakning & analys av maskiner

Smart Factory 

en IIoT lösning

Smart Factory gör det möjligt för fabriker att koppla upp sina befintliga maskiner för att kunna utläsa maskinens data. Bestäm vilken information som är viktig att kunna utläsa från varje enskild maskin. Skulle maskin visa på ett ändrat värde eller beteende kan användaren få upp maskinens utseende på sin skärm.

 

Alla maskiner är synliga i plattformen för att kunna övervaka dem samtidigt. Detta leder slutligen till mer insikt, effektivitet och ger den smarta fabriken möjlighet att synliggöra varje maskins tillstånd. Det kan ske på plats eller på distans. 

Poppy Tec Smart Factory
Smart Factory
Intigration

Integrera både gamla och nya maskiner till plattformen. 

Synliggör information från maskin för visualisering. 

Smart Factory
Säkerställning

Säkerställ att produktionen går framåt och få omedelbar uppdatering om eventuella avvikelser. 

Smart Factory
Kvalitet

Fastställa var anläggningen kan öka i produktion, minska kostnader och öka konkurrenskraften. 

Smart Factory
Drift

Driv anläggningen med optimal effekt och kontrollera processdata. 

Tillhandahåll svar för orsaksanalys och undvik driftstopp i onödan. 

Vår IIOT plattform

Vi har utvecklat en komplett svit med maskininlärning av data och analysverktyg som gör det möjligt för tillverkare att identifiera och lösa sina produktionsbegränsningar med minimal ansträngning och resurser. Smart Factory hjälper er att uppnå uppsatta tillverknings- och produktionsmål.

Övervakning av

maskiner 

Poppy Tecs industriella lösningar möjliggör smarthet och visualisering av maskiner. Med enkla steg kan ni förebygga underhåll av era maskiner. Effektivisera och synliggör maskiner som finns i anläggning eller någon annanstans. Få larm och meddelande vart du än befinner dig.

 

Vår plattform är skapad för att underlätta installation från olika tillverkare av maskiner. Ett förutsägbart underhåll med intelligens i "AI".  Sparar datakostnader och ökar säkerheten. 

Poppy Tec Smart Factory

Maskin 

Visualisering

Poppy Tec Smart Factory

Poppy Tec´s unika maskinvisions-teknologi möjliggör realtids visualisering av en maskins gränssnitt via en bildström som sker i realtid. En tekniklösning med flera unika multi funktioner.

  • Funktionen övervakning flyttar maskinbild via en bildström i realtid till en eller flera globala användare samtidigt.

 

  • Funktionen bildanalys skapar maskindata från maskinens gränssnitt med stöd för automatiska funktioner som OCR skanning, larm och algoritm åtgärd.

 

  • Funktionen multivisning gör det möjligt för andra system som exempelvis kontrollrum eller AI att visa eller analysera en maskins gränssnitt.

Uppnå

industri 4.0

Poppy IOT skapar helt nya möjligheter för industrier, fastighetsägare och kommuner att koppla upp och synliggöra maskiner i realtid. Insamling och processering av stora mängder data sker lokalt med Poppy Tec´s edge server vilket ger låg datakommunikation, realtids visualisering samt dataavläsning.

 

 Användaren får tillgång till mätdata dygnet runt, kan följa insamlingen i realtid, får visualisering av maskiner, felmeddelanden och larm vilket skapar analyser, underlag för beslut och direkt åtgärd.  

Poppy Tec Industry 4.0
Poppy Tec Visualizer

Oändliga möjlighet att övervaka

Poppy Visualizer synliggör och övervakar bild-strömmar som kopplas upp mot en skärm. Vid behov finns möjlighet att zooma upp endast en eller flera bild-strömmar för att kunna gå igenom för analys.

 

Enskild ström kan skickas ut till användare som har behov av att analysera bild-ström.  

Digital information

Poppy Sign är en lösning för skyltning av digital

information. Med färdiga designmallar som finns

att tillgå är ni snabbt klara med att publicera

information på utvald skärm. 

Plattformen är enkel att installera och publicera utan någon större förkunskap. Plattformen är utformad för att vara dynamisk, flexibel och skalbar. Uppdatering av material går att publicera både lokalt eller på en annan plats. 

Poppy Tec Digital Signage
Poppy Tec Functions
Larm & Säkerhet
Poppy Tec Functions
Förutsägbart underhåll
Poppy Tec Functions
Visualisering
Poppy Tec Functions
Drift och support
Poppy Tec Functions
Analys
Poppy Tec Functions
Utökad operatör
Poppy Tec Functions
Tillgångshälsa
Poppy Tec Functions
Prestationsoptimering
Poppy Tec Functions
Kontrollrum
Viktiga funktioner

Funktioner som finns för att hålla igång din verksamhet dagligen