Visualisering, data insamling & fjärrstyrning av maskiner

Visualisering av

nya och gamla maskiner

Poppy Tec´s Industriella Data Management Plattform löser en av de största utmaningarna med att gå från traditionell industri till en digital omvandling.

 

Poppy Tec´s unika teknologi som vi kallar för Stream Machine skapar digitala lösningar för nya och gamla maskiner. Nu kan alla typer av maskiner visualiseras, tele opereras och generera strömmande maskindata.

Visualisering

och fjärrstyrda maskiner

Desktop hmi2.png

Poppy Tec´s unika maskinvisions-teknologi möjliggör realtids visualisering, data insamling och fjärrstyrning av en maskin.En tekniklösning med flera unika multi funktioner.

 

Funktionen övervakning flyttar maskinbild via en bildström i realtid till en eller flera globala användare samtidigt.

 

Funktionen bildanalys använder lokal AI för att läsa och analysera maskinens videoström i realtid med

automatiska AI funktioner, övervakningslarm och algoritm åtgärd.

 

Funktionen multivisning gör det möjligt för andra system som exempelvis kontrollrum eller AI att visa eller analysera en maskins gränssnitt.

Poppy Tec´s Industriella Data Management Plattform

Poppy Tec´s Industriella Data Management Plattform är en paketerad SaaS-streaming tjänst för industrier för att visualisera, övervaka, samarbeta och fjärrstyra maskiner på distans.

 

Enkelt utryckt är Poppy Tec´s Industriella Data Management Plattform en av grunderna för att se och förstå sina processer i drift. En enda stor instrumentpanel med verktyg som ger användarna en helhetsbild av vad som händer med processens datakällor.

 

Poppy Tec´s Industriella Data Management Plattformen är ett multi collobrations verktyg, flera samtidiga användare kan kontrollera och övervaka processen från mobiler, dataskärmar och kontrollrumsväggar.

 

 • Övervaka och tele operera maskiner på distans

 • 2-vägskommunikation mellan maskin och operatör

 • Analyserad datainsamling i realtid

 • Automatiserade larm och åtgärder 

 • Oberoende av kommunikations lösningar eller nätverksstrukturer

 • Stöd för miljontals sensorer, maskiner i zone logik

 • Möjligt att skapa globala kluster och zoner 

 • Kartvyer och visualisering av larm från zoner

 • Anpassningsbara mallar & instrumentpaneler

 • Molntjänst orkestrering av Stream Machine & AI set points i zoner

 • Flera samtidiga användare samarbeten mellan användare och maskin

 • Snabb System Integration 

Smart Factory Poppy IoT

Horisontell lösning

Poppy IoT Control med Stream Machine möjliggör en horisontell och bred lösning och ett oberoende av tillverkare eller maskin modeller.

 

Med vårt sett att synliggöra maskiner, gör att vi kan avläsa all typ av maskindata. Vi möjliggör analog teknik att bli digital i ställe

Poppy Tec Functions
Larm & Säkerhet
Poppy Tec Functions
Förutsägbart underhåll
Poppy Tec Functions
Visualisering
Poppy Tec Functions
Drift och support
Poppy Tec Functions
Analys
Poppy Tec Functions
Utökad operatör
Poppy Tec Functions
Tillgångshälsa
Poppy Tec Functions
Prestationsoptimering
Poppy Tec Functions
Kontrollrum
Poppy Tec Functions
Tillståndsövervakning
Poppy Tec Functions
Energioptimering
Poppy Tec Functions
KPI instrumentpanel

Funktioner som finns för att hålla igång din verksamhet dagligen

Viktiga funktioner