Synliggör maskin och analysera data med IIoT

Visualisering av

nya och gamla maskiner 

Poppy Tec´s IIoT plattform löser en av de största utmaningarna med att gå från traditionell industri till en digital omvandling. Poppy Tec´s unika teknologi som vi kallar för Stream Machine skapar digitala lösningar för nya och gamla maskiner. Nu kan alla typer av maskiner visualiseras, kontrolleras och generera strömmande maskindata. 

 

En lösning som gör den digitala omvandling möjlig. Vi kallar det Industri 4.0.

Maskin 

Visualisering

Desktop hmi2.png

Poppy Tec´s unika maskinvisions-teknologi möjliggör realtids visualisering av en maskins gränssnitt via en bildström som sker i realtid. En tekniklösning med flera unika multi funktioner.

 • Funktionen övervakning flyttar maskinbild via en bildström i realtid till en eller flera globala användare samtidigt.

 

 • Funktionen bildanalys skapar maskindata från maskinens gränssnitt med stöd för automatiska funktioner som OCR skanning, larm och algoritm åtgärd.

 

 • Funktionen multivisning gör det möjligt för andra system som exempelvis kontrollrum eller AI att visa eller analysera en maskins gränssnitt.

Poppy IIoT Plattform

Poppy Tec´s plattform skapar nya möjligheter för industrier, fastighetsägare och kommuner att koppla upp och synliggöra maskiner i realtid. Insamling och processering av stora mängder data sker lokalt med Poppy Tec´s edge server vilket ger låg datakommunikation, realtids visualisering samt dataavläsning. 

Användaren får tillgång till mätdata i realtid dygnet runt. Visualisering av maskinens utseende kopieras in plattformen vilket gör att det känns som att du står framför maskinen. Få felmeddelanden och larm vilket skapar analyser, underlag för beslut och direkt åtgärd. 

Cross Network innebär att maskiner och användare kan vara uppkopplade på olika platser med olika nätverkslösningar. 2-Way Communication innebär att en användare kan styra maskin från annan plats i realtid för direkt åtgärd. Att vi har stöd för både Cross Network och 2-way communication gör oss väldigt unika! 

 • Övervaka och remote kontrollera maskiner på distans

 • Snabb system Integration 

 • Analysera datainsamling i realtid

 • Automatiserade larm och åtgärder 

 • Mixade uppkopplingar och nätverksstrukturer

 • Stöd för miljontals sensorer, maskiner i zone logik

 • Möjligt att skapa globala kluster och zoner 

 • Kartvyer och visualisering av larm från zoner

 • Anpassningsbara mallar för sensorer

 • Anpassningsbar dashboard för sensorer

 • Maskin moduler från flera tillverkare

 • Färdiga maskinprotokoll såsom M-Bus, OPCUA, ModBus, SNMP

 • PLC inläsning av CSV fil

 • Molntjänst med flera samtidiga användare 

Poppy IoT

Vad innebär IIoT

Generellt skulle man kunna kalla IIoT (Industrial Internet of things)  för att vara en enhet av något slag, som är programmerbar, uppkopplad och kommunicerar med omvärlden. 

 

Poppy Tec´s IIoT plattform möjliggör att du kan ha dina maskiner uppkopplade, när och var du vill. Det skapar nya möjligheter för industrier, fastighetsägare och kommuner att koppla upp och synliggöra maskiner i realtid. Användaren får tillgång till mätdata i realtid dygnet runt. 

Visualisering av maskinens utseende kopieras in plattformen vilket gör att det känns som att du står framför maskinen. 

 

Få felmeddelanden och larm vilket skapar analyser, underlag för beslut och direkt åtgärd. 

Horisontell lösning

Många av de produkter som finns på marknaden idag fungerar – men bara på en bestämd plats, mot en specifik tjänst och tillsammans med tillbehör från samma märke. Bolag gör anspråk att sitta på rätt lösning och bygger sin lösning på höjden/vertikalt. Med denna traditionella affärsmodell så hamnar slutkunden i ett inlåst läge och kan inte jobba med fler tillverkare. 

 

 

Poppy IIoT bygger på ett horisontell/bredden lösning för att kunna vara oberoende av tillverkare och modell. Med vårt sätt att synliggöra maskiner, gör att vi kan avläsa all typ av maskindata. 

Vi möjliggör analog teknik att bli digital i stället.

Smart Factory Poppy IoT
Industry 4.0 Smart factory Poppy IoT

Förbättra 

lönsamhet 

Industrier har mycket att tjäna på att koppla ihop olika maskiner på ett smart sätt. 

I och med IIoT så kan industrier övervaka, samla in och analysera in i detalj och därmed få värdefulla insikter om hur verksamheten kan effektiviseras och förbättras. 

 

M2M (Machine to Machine) en kommunikationsform som handlar om dataöverföring mellan maskiner. Med kommunikation från maskin till maskin med big-data-analyser, har industrier kunnat öka sin effektivitet, produktivitet och prestanda. 

HMI (Human-Mahine Interface) och SCADA (Supervsory Control AND Data Acquisition) kan IIoT verkligen hjälpa till att öka lönsamhet och förbättra hur personal arbetar. Genom att få in denna detaljerade informationen kan företag ta snabbare och mer exakta affärsbeslut. 

Styrkor med IIoT

 • Övervaka och remote styr maskiner på distans

 • Snabb system Integration 

 • Analysera datainsamling i realtid

 • Automatiserade larm och åtgärder 

 • Mixade uppkopplingar och nätverksstrukturer

 • Stöd för miljontals sensorer, maskiner i zonlogik

 • Möjligt att skapa globala kluster och zoner 

 • Kartvyer och visualisering av larm från zoner

 • Anpassningsbara mallar för sensorer

 • Anpassningsbar dashboard för sensorer

 • Maskin moduler från flera tillverkare

 • Färdiga maskinprotokoll såsom M-Bus, OPCUA, ModBus, SNMP

 • PLC inläsning av CSV fil

 • Molntjänst med fler användare samtidigt 

Industry 4.0 Smart factory Poppy IoT
Poppy Tec Functions
Larm & Säkerhet
Poppy Tec Functions
Förutsägbart underhåll
Poppy Tec Functions
Visualisering
Poppy Tec Functions
Drift och support
Poppy Tec Functions
Analys
Poppy Tec Functions
Utökad operatör
Poppy Tec Functions
Tillgångshälsa
Poppy Tec Functions
Prestationsoptimering
Poppy Tec Functions
Kontrollrum
Poppy Tec Functions
Tillståndsövervakning
Poppy Tec Functions
Energioptimering
Poppy Tec Functions
KPI instrumentpanel

Funktioner som finns för att hålla igång din verksamhet dagligen

Viktiga funktioner