top of page

Vi skapar digitala tvillingar av fysiska maskiner

Poppy Tec IoT

Visualisera din data för beslut

Digitala tvillingar blir alltmer populära i en mängd olika branscher, eftersom de kan ge betydande fördelar i form av förbättrad effektivitet, drift och övervakning, kostnadsbesparingar och prestandaoptimering.

 

Poppy Tec´s Digitala Tvilling Plattform gör det möjligt för alla typer av industrier att digitalisera sin process och skapa digitala tvillingar av fysiska maskiner.  

 

Alla maskiner är synliga i plattformen något som leder till en mer insikt, effektivitet och bättre processer.

Förbättra 
lönsamhet 

Det som ligger närmast till hands när det gäller digitala tvillingar handlar till stor del om drift och övervakning, förebyggande underhåll och processeffektivitet. Men på lång sikt kommer det verkliga värdet av digitala tvillingar ge användarna en bättre upplevelse.

Digitala tvillingar kommer förmodligen också att bli värdefulla tillgångar i sig. Informationen om processers livscykel från digitala tvillingar kommer att bli enormt användbar KPI: er som skapar ett kontinuerligt positivt återkopplingsförlopp där de bästa resultaten kan användas som utgångspunkter för (parametrisk) processoptimeringsdesign

Image by Christina @ wocintechchat.com
Poppy IoT

Självständiga digitala tvillingar

Självständiga digitala tvillingar – med hjälp av självlärande algoritmer och myriader av datapunkter – kommer att bli allt bättre på att förutse vad användarna vill och kommer att automatisera denna optimala situation som standard.

 

Så småningom kommer smarta digitala tvillingar att skapa mer kundanpassade upplevelser också.

Visualisering av

nya och gamla maskiner

Poppy Tec´s Digitala Tvilling Plattform löser en av de största utmaningarna med att gå från traditionell industri till en digital omvandling.

 

Vi digitaliserar fysiska maskiner och gör dom till digitala tvillingar genom att utnyttja att alla maskiner har någon form utav maskininterface som en maskinoperatör intrigerar emot.

 

Det grundläggande problemet är att datan som maskinen skapar och som visas på skärmen stannar i maskinen och inte förs vidare till den digitala tvillingen.  

 

Poppy Tec´s produkt Stream Machine löser detta på ett unikt och enkelt sätt vilket medför att alla typer av maskiner kan visualiseras, tele opereras och generera strömmande maskindata.

Det värde skapande flödet

För alla industrier är affärsnytta med en gemensam lägesbild och överblick i realtid den samma. Att skapa ett värde skapande flöde.

 

Med Poppy Tec´s Digitala Tvilling Plattform kan flera affärs kritiska beslut minimeras som bäddar för en bättre process:

 

  • Minimerad risk för missförstånd och felaktiga beslut – från projektutveckling till drift

  • Förbättrad samverkan mellan interna och externa aktörer

  • Ökad operativ effektivitet och produktivitet

  • Optimerad användning av resurser

  • Kostnadseffektivt underhåll

  • Effektiv och kvalitetssäkrad datainhämtning – från fält till kontor

  • Portal som sammanlänkar relevanta data är nyckeln

  • Ställda värden kan den digitala tvillingen styra den fysiska maskinen vid avvikelser

IoT Control 3D Multi.png

Smarta paketerade lösningar

Poppy Tec's produkter säljs som en prenumerationstjänst direkt till slutkund eller via återförsäljare. En kommersiell COTS-produkt från hyllan, förpackad som en tjänst (SaaS).

 

Våra paketlösningar ger låga kostnader, snabb integration och att man kan växa med lösningen.

Mikrotjänster

Poppy Tec´s Digitala Tvilling Plattform består av flera paketerade mikrotjänster.

 

Mikrotjänster bestäms utifrån behov och förutsättningar. Lätt att applicera, minimal integration och snabb installationsprocess.

Poppy Tec IIoT

Kontakt

Ditt meddelande är skickat!

Sverige

bottom of page