Industriell IoT plattform

Vår historia

Resan började 2005 tillsammans med ett av världens största industriföretag. Vi fick ett uppdrag att bygga en lösning som blev grundstommen till vår teknologi och plattform. Vår lösningsarkitektur skulle uppfylla fyra kriterier; standard, flexibel, skalbar och repeterbar.  

En Industri Standard som långsiktigt finns att tillgå, byggda på standard teknologi. Olika mjukvarumoduler för att vara kunna vara flexibel och möta kundens önskemål. En skalbar lösning som gör det möjligt för kunden att växa efter behov. Repeterbar för att minimera utvecklings- och projektkostnader.   

 

Dessa kriterier blev grundstommen till vår edge- och cloud teknologi, en industriell plattform som löser integrationen mellan maskin och människa. Det som kallas för Industriell Internet of Things (IIoT). 

Poppy Tec IoT

Uppnå

industri 4.0

Poppy IOT skapar helt nya möjligheter för industrier, fastighetsägare och kommuner att koppla upp och synliggöra maskiner i realtid. Insamling och processering av stora mängder data sker lokalt med Poppy Tec´s edge server vilket ger låg datakommunikation, realtids visualisering samt dataavläsning.

 

 Användaren får tillgång till mätdata dygnet runt, kan följa insamlingen i realtid, får visualisering av maskiner, felmeddelanden och larm vilket skapar analyser, underlag för beslut och direkt åtgärd.  

Visualisering av

nya och gamla maskiner 

Poppy Tec´s IIoT plattform löser en av de största utmaningarna med att gå från traditionell industri till en digital omvandling. Poppy Tec´s unika teknologi som vi kallar för Stream Machine skapar digitala lösningar för nya och gamla maskiner. Nu kan alla typer av maskiner visualiseras, kontrolleras och generera strömmande maskindata. 

 

En lösning som gör den digitala omvandling möjlig. Vi kallar det Industri 4.0.

Poppy Tec Smart Factory

Maskin 

Visualisering

Poppy Tec Smart Factory

Poppy Tec´s unika maskinvisions-teknologi möjliggör realtids visualisering av en maskins gränssnitt via en bildström som sker i realtid. En tekniklösning med flera unika multi funktioner.

 • Funktionen övervakning flyttar maskinbild via en bildström i realtid till en eller flera globala användare samtidigt.

 

 • Funktionen bildanalys skapar maskindata från maskinens gränssnitt med stöd för automatiska funktioner som OCR skanning, larm och algoritm åtgärd.

 

 • Funktionen multivisning gör det möjligt för andra system som exempelvis kontrollrum eller AI att visa eller analysera en maskins gränssnitt.

Poppy IIoT Plattform

Poppy Tec´s plattform skapar nya möjligheter för industrier, fastighetsägare och kommuner att koppla upp och synliggöra maskiner i realtid. Insamling och processering av stora mängder data sker lokalt med Poppy Tec´s edge server vilket ger låg datakommunikation, realtids visualisering samt dataavläsning. 

Användaren får tillgång till mätdata i realtid dygnet runt. Visualisering av maskinens utseende kopieras in plattformen vilket gör att det känns som att du står framför maskinen. Få felmeddelanden och larm vilket skapar analyser, underlag för beslut och direkt åtgärd. 

Cross Network innebär att maskiner och användare kan vara uppkopplade på olika platser med olika nätverkslösningar. 2-Way Communication innebär att en användare kan styra maskin från annan plats i realtid för direkt åtgärd. Att vi har stöd för både Cross Network och 2-way communication gör oss väldigt unika! 

 • Övervaka och remote kontrollera maskiner på distans

 • Snabb system Integration 

 • Analysera datainsamling i realtid

 • Automatiserade larm och åtgärder 

 • Mixade uppkopplingar och nätverksstrukturer

 • Stöd för miljontals sensorer, maskiner i zone logik

 • Möjligt att skapa globala kluster och zoner 

 • Kartvyer och visualisering av larm från zoner

 • Anpassningsbara mallar för sensorer

 • Anpassningsbar dashboard för sensorer

 • Maskin moduler från flera tillverkare

 • Färdiga maskinprotokoll såsom M-Bus, OPCUA, ModBus, SNMP

 • PLC inläsning av CSV fil

 • Molntjänst med flera samtidiga användare 

Mikrotjänster

Poppy Tec´s plattform består av flera paketerade mikrotjänster.  

Mikrotjänsterna innehåller lösningar som maskinvisualisering, PLC avläsning, styrningsalgoritmer, bör-värde reglering, energiavläsning, insamling av data i realtid, visualisering och maskinavvikelse vid larm, Monitorering av enstaka zoner eller kluster i kartvy.  

Poppy Tec´s mikrotjänster bestäms utifrån behov och förutsättningar. Lätt att applicera, minimal integration och snabb installationsprocess. 

Poppy Tec IIoT
IoT Control 3D Multi.png

Smarta IIoT lösningar

för alla industrier

En utmaning för industrier, fastighetsägare och kommuner som vill börja koppla upp och synliggöra maskiner i realtid är att hitta paketerade lösningar som ger låga kostnader, snabb integration och att man kan växa med lösningen. 

Våra paketlösningar löser behoven för att synliggöra maskiner i realtid och koppla upp globalt både med hårdvara och mjukvara. 

Kontakt

Ditt meddelande är skickat!

Sverige