Industriell Data Management Plattform

Poppy Tec IoT

Visualisera din data för beslut

Poppy Tec´s Industriella Data Management Plattform är en paketerad SaaS-streaming tjänst för industrier för att visualisera, övervaka, samarbeta och fjärrstyra maskiner på distans.

 

Enkelt utryckt är Poppy Tec´s Industriella Data Management Plattformen en av grunderna för att se och förstå sina processer i drift. En enda stor instrumentpanel med verktyg som ger användarna en helhetsbild av vad som händer med processens datakällor.

 

Poppy Tec´s Industriella Data Management Plattformen är ett multi collobrations verktyg, flera samtidiga användare kan kontrollera och övervaka processen från mobiler, dataskärmar och kontrollrumsväggar.

Förbättra 

lönsamhet 

Industrier har mycket att tjäna på att visualisera och samla in data från olika maskiner på ett smart sätt.

 

Med rätt lösning kan industrier övervaka, samla in och analysera data in i detalj och därmed få värdefulla insikter om hur man kan öka sin effektivitet, produktivitet och prestanda och därmed ta snabbare och mer exakta affärsbeslut.

Image by Christina @ wocintechchat.com
Poppy IoT

Vad innebär IIoT

Generellt skulle man kunna kalla IIoT (Industrial Internet of things)  för att vara en enhet av något slag, som är programmerbar, uppkopplad och kommunicerar med omvärlden. 

 

Poppy Tec´s Industriella Data Management Plattform möjliggör att du kan ha dina maskiner uppkopplade, när och var du vill. Det skapar nya möjligheter för industrier, fastighetsägare och kommuner att koppla upp och synliggöra maskiner i realtid. Användaren får tillgång till mätdata i realtid dygnet runt. 

Visualisering av maskinens utseende kopieras in plattformen vilket gör att det känns som att du står framför maskinen. 

 

Få felmeddelanden och larm vilket skapar analyser, underlag för beslut och direkt åtgärd. 

Visualisering av

nya och gamla maskiner

Poppy Tec´s Industriella Data Management Plattform löser en av de största utmaningarna med att gå från traditionell industri till en digital omvandling.

 

Poppy Tec´s unika teknologi som vi kallar för Stream Machine skapar digitala lösningar för nya och gamla maskiner. Nu kan alla typer av maskiner visualiseras, tele opereras och generera strömmande maskindata.

Poppy Tec´s Industriella Data Management Plattform

Poppy Tec´s Industriella Data Management Plattform är en paketerad SaaS-streaming tjänst för industrier för att visualisera, övervaka, samarbeta och fjärrstyra maskiner på distans.

 

Enkelt utryckt är Poppy Tec´s Industriella Data Management Plattform en av grunderna för att se och förstå sina processer i drift. En enda stor instrumentpanel med verktyg som ger användarna en helhetsbild av vad som händer med processens datakällor.

 

Poppy Tec´s Industriella Data Management Plattformen är ett multi collobrations verktyg, flera samtidiga användare kan kontrollera och övervaka processen från mobiler, dataskärmar och kontrollrumsväggar.

 

 • Övervaka och tele operera maskiner på distans

 • 2-vägskommunikation mellan maskin och operatör

 • Analyserad datainsamling i realtid

 • Automatiserade larm och åtgärder 

 • Oberoende av kommunikations lösningar eller nätverksstrukturer

 • Stöd för miljontals sensorer, maskiner i zone logik

 • Möjligt att skapa globala kluster och zoner 

 • Kartvyer och visualisering av larm från zoner

 • Anpassningsbara mallar & instrumentpaneler

 • Molntjänst orkestrering av Stream Machine & AI set points i zoner

 • Flera samtidiga användare samarbeten mellan användare och maskin

 • Snabb System Integration 

Mikrotjänster

Poppy Tec´s Industriella Data Management Plattform består av flera paketerade mikrotjänster.

 

Mikrotjänster bestäms utifrån behov och förutsättningar. Lätt att applicera, minimal integration och snabb installationsprocess.

Poppy Tec IIoT
IoT Control 3D Multi.png

Smarta paketerade lösningar

Poppy Tec's produkter säljs som en prenumerationstjänst direkt till slutkund eller via återförsäljare. En kommersiell COTS-produkt från hyllan, förpackad som en tjänst (SaaS).

 

Våra paketlösningar ger låga kostnader, snabb integration och att man kan växa med lösningen.

Kontakt

Ditt meddelande är skickat!

Sverige